Οι τράπεζες αντιμέτωπες με το ΔΠΧΑ 9

O ι συστημικές και συνεταιριστικές τράπεζες έρχονται αντιμέτωπες με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9, γράφει ο Γιάγκος Χαραλάμπους.
διάβασε όλο το άρθρο σε Ναυτεμπορική